Netwerk Positieve Psychologie

Nieuws & Berichten Post New Entry

Welkom

Welkom op de blogpagina van het Netwerk Positieve Psychologie. Op deze pagina vind je artikelen, mededelingen en aankondigingen van leden van het netwerk. Als je lid wilt worden van het netwerk, meld je dan aan via de aanmeldingspagina. Lees hier wat je als lid kunt doen op deze site.

view:  full / summary

de Praktijk van de Positieve Psychologie

Posted by Pim Steerneman on January 23, 2016 at 11:30 AM Comments comments (0)

https /www.facebook.com/144702549236899/photos/a.144709709236183.1073741828.144702549236899/156928434680977/?type=3

Begin maart te verkrijgen via managementboek.nl

'De Praktijk van de postieve Psychologie'!

CONGRES POSITIEVE PSYCHOLOGIE 15 OKTOBER 2015

Posted by Djoerd on June 24, 2015 at 3:40 AM Comments comments (0)

Op 15 oktober verschijnt het eerste nummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP). Dit nieuwe vakblad wordt gepresenteerd tijdens het congres Positieve Psychologie dat op diezelfde dag plaatsvindt in het Spant!, Bussum. Zowel de eerste uitgave van TPP als het congres dragen het thema: ‘Op eigen KRACHT’.

Programma:
08.30 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 09.45 Opening door
Anje-Marijcke van Boxtel en Jan Walburg
09.45 - 10.45 Keynote (binnenkort bekend)
10.45 - 11.15 Koffiepauze
11.15 - 11.40 Djoerd Hiemstra | 
Toepassing van de sterke-kanten-benadering in het onderwijs
11.40 - 12.05 Marianne van Woerkom | 
Sterke punten werken!
12.05 - 12.30 Ernst Bohlmeijer | 
Compassie als kracht
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.30 Sessieronde I
14.40 - 15.40 Sessieronde II
15.40 - 16.30 Jaap Bressers |
 Het verschil maken!

Sessies:
1) Jacqueline Boerefijn | 
Hoe positieve psychologie scholen kan helpen
2) Aubrey Daniels | 
Kunt u mij vertellen hoe ik goede medewerkers en collega's maak?
3) Peter Ruit | 
Je eigen kernkwaliteiten ontdekken en gebruiken
4) Fred Korthagen & Ellen Nuijten | 
Krachtgericht coachen
5) Jan Walburg & Hans Adriani | 
Het mobiliseren van krachten in een gemeenschap
6) Ingrid de Jonghe | 
Toveren met jongeren in woelige tijden
7) Pieter Desmet & Anna Pohlmeyer | 
Monsters and Pirates; Design Thinking in Positive Psychology
8) Manja van Wezep | 
Van lijden naar leiden

Nieuwe boek Jan Walburg cadeau bij inschrijving:

Alle bezoekers ontvangen het nieuwe boek van Jan Walburg 'Positieve gezondheid - naar een bloeiende samenleving' t.w.v. € 29,50 cadeau!

Kijk voor meer informatie op: http://www.tijdschriftpositievepsychologie.nl/Terug naar AF?

Posted by Pim Steerneman on June 17, 2014 at 7:45 AM Comments comments (0)

Terug naar AF? is een recent boek over de kracht van positieve verbindingen in organisaties (P. Steerneman, 2014; Cyclus/Garant). Het is vertaald en verschijnt onder de titel Avance to GO? en wordt gereleased op het Internationale Planetree congres in Chicago oktober 2014.

Het is een vervolg op Grensverleggend Leiderschap en Persoonlijke Kracht als sleutel tot Succes (beide boekjes zijn ook uitgegeven door Cyclus/Garant uitgevers).

Kijk voor meer info ook op www.pimsteerneman.nl

7th EUROPEAN CONFERENCE ON POSITIVE PSYCHOLOGY

Posted by Djoerd on May 15, 2014 at 4:30 PM Comments comments (0)

Het programma van de 7e Europese Positieve Psychologie Conferentie is bekend!
De conferentie vindt plaats van 1 tot en met 4 juli 2014 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Hieronder het overzicht van alle key note presentaties. Het volledige programma vind je hier: Provisional Programme.


Tuesday 1 July 2014:

 • Barbara Fredrickson: Love and health

Wednesday 2 July 2014:

 • Jan Walburg: The promise of positive psychology for society
 • John Helliwel: World happiness Report
 • Dora Gudmundsdottir&Nic Marks: Economic crisis, wellbeing & sustainability

Thursday 3July 2014

 • Ernst Bohlmeijer: Flourishing: so what? The antecedents and consequences of flourishing.
 • Hans Henrik Knoop: State-of-the art in positive education
 • Robbert Vallerand: Positive psychology: passion & motivational processes

Friday 4 July 2014

 • Carmelo Vazquez: Clinical Psychology and Positive Psychology: Opening translational dialogues
 •  Alistair Fraser: People, Performance & Purpose. An integral approach
 • Mihaly Csikszentmihalyi: Future of Positive Psychology

 

European Conference on Positive Psychology 1 - 4 juli 2014

Posted by Linda Bolier on November 19, 2013 at 9:35 AM Comments comments (0)

De komende European Conference on Positive Psychology vindt plaats van 1 - 4 juli 2014 in Amsterdam, georganiseerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Universiteit Twente en het Sociaal Cultureel Planbureau, en onder de paraplu van het European Network of Positive Psychology. De Call for abstracts is geopend! Op verschillende thema's kunnen abstracts worden ingediend. Dit kan in de vorm van losse abstracts, combinatie van abstracts voor in een symposium, workshops en posterpresentaties. Keynote sprekers als Barbara Fredrickson, Carmelo Vazquez en Felicia Huppert geven acte de présence. De slotlezing zal gehouden worden door Mihaly Csikszentmihalyi met als onderwerp 'de toekomst van de positieve psychologie'.

Tussendoor worden de bezoekers geïnspireerd door keynote symposia, (poster)presentaties, workshops en een interactief lunchfestival. Het sociale programma bestaat onder andere uit een avond over cultuur & positieve psychologie. Naast de reguliere thema's worden innovatieve thema's aangekaart als positive design & technology, en positief ouder worden. Speciale 'tracks' worden georganiseerd rondom positieve psychologie in gezondheid, op school, en op het werk.

Zie http://www.ecpp2014.nl. Indienen van abstracts kan nog tot 31 januari 2014. We hopen je te zien op de ECPP 2014!

EERSTE LANDELIJK CONGRES POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Posted by Djoerd on October 26, 2013 at 3:40 PM Comments comments (0)


Op 11 november 2013 organiseert de Universiteit Twente i.s.m. het Trimbos-instituut en de sectie Training & Opleiding van het NIP het 1e Landelijk congres Positieve Psychologie.


Op dit congres krijgen deelnemers een overzicht van theorieën en recent onderzoek binnen de positieve psychologie. In de middag worden workshops gegeven waarin een specifieke positieve psychologische interventie of aanpak centraal staat en die de deelnemer kan toepassen in het werk met cliënten, organisaties, werknemers of leerlingen.


Hoofdspreker: Barbara Fredrickson

Barbara Fredrickson is hoogleraar psychologie aan de universiteit van North Carolina in de VS. Zij is hoofd van het Positive Emotions and Psychophysiology Lab aan deze universiteit. Fredrickson is een van de vooraanstaande onderzoekers binnen de positieve psychologie en ontwikkelde de zeer invloedrijke ‘broaden and build’ theorie. Deze theorie beschrijft hoe positieve emoties op korte termijn tot meer flexibiliteit, openheid en creativiteit leiden en op de lange termijn tot opbouw van emotionele, cognitieve en sociale hulpbronnen. De ontdekking van de positiviteitsratio (3:1) is van grote betekenis voor het versterken van veerkracht en het optimaal functioneren van kinderen en volwassenen. Fredrickson is auteur van het boek Positivity.


Boek

Bij deelname ontvangt u het nieuwe boek Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek & toepassingen. Het boek beschrijft een aantal belangrijke thema’s en onderwerpen in de positieve psychologie die zich goed lenen voor toepassing in de (geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs en coaching van organisaties en werknemers. Het boek is een handboek voor alle professionals die vanuit de positieve psychologie willen werken. Per onderwerp komen aan de orde: theorie, recent empirisch onderzoek en toepassingen. Bij toepassingen worden concrete oefeningen besproken, aanwijzingen voor de uitvoering en een korte casus. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan het toepassen van positieve psychologie in de geestelijke gezondheidszorg, de forensische psychiatrie, arbeidsorganisaties en het onderwijs. Ook zijn enkele hoofdstukken gewijd aan implementatie. De hoofdstukken zijn geschreven door specialistische wetenschappers en professionals uit de praktijk. Het boek staat onder redactie van Ernst Bohlmeijer, Linda Bolier, Gerben Westerhof en Jan Walburg.


Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.Docentenmiddag over Positief Onderwijs

Posted by Djoerd on March 22, 2013 at 5:30 AM Comments comments (0)

Op dinsdag 26 maart aanstaande organiseren Trimbos Instituut en NHL Hogeschool een docentenmiddag over Positief Onderwijs.

 

Programma

15.15-15.30: Ontvangst

15.30-16.00: De positieve school: een aanpak voor beter leren en meer  veerkracht (Linda Bolier)

16.00-16.15: Pauze

16.15-17.00: Talentenwijzer: toepassing van de strengths-benadering in het onderwijs (Djoerd Hiemstra)

        

De positieve school: een aanpak voor beter leren en meer veerkracht 

Om succesvol te zijn hebben kinderen hebben meer nodig dan alleen een opleiding. Ze hebben inzicht nodig in hun eigen kunnen, hun talenten, en de richting die ze op willen gaan in het leven. Ze hebben veerkracht nodig om na tegenslag weer door te kunnen gaan. Ze moeten weerbaar zijn om verleidingen zoals alcohol en drugs te weerstaan. Het investeren in het welbevinden ( 'goed in je vel zitten') van alle leerlingen is daarbij onlosmakelijk met de doelstellingen van het onderwijs verbonden:

 • Welbevinden  is gerelateerd aan betere schoolprestaties en intrinsieke motivatie om te leren.
 • Welbevinden maakt de kans op psychische overbelasting minder groot waardoor minder verzuim en schooluitval.
 • Positieve emoties zetten de cognitieve vermogens op een hoger plan: ze maken leerlingen creatiever (geïntegreerd denken), flexibeler en coöperatiever.
 • Stress daarentegen belemmert het leervermogen in hoge mate. In het onderwijs is het dus van groot belang om stress tegen te gaan of ermee leren om te gaan (coping).

Het Trimbos-instituut staat voor de positieve school, een schoolbrede aanpak gericht op het versterken van het welbevinden en veerkracht bij iedere leerling en docent. In deze lezing krijgt u inzicht in de rationale achter dit programma en een kijkje in de keuken van een concrete interventie.


Linda Bolier is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Trimbos Instituut en doet onderzoek op het gebied van positieve gedragsinterventies. Ze is o.a. medeauteur van het boek Mental Fitness: verbeter je mentale conditie. 


Talentenwijzer - talentontwikkelingsprogramma

Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Talentenwijzer is een nieuwe methode voor opleiding & ontwikkeling die hieraan een waardevolle bijdrage kan leveren. De methode is gebaseerd op de zogenaamde talentgerichte coachingsbenadering (strengths-based development). De kern van deze benadering is dat de talenten, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten het vertrekpunt vormen voor de opleiding en ontwikkeling van de student.

Talentenwijzer biedt docenten een praktisch instrument, om studenten te coachen bij het benoemen, leren kennen, gebruiken en ontwikkelen van hun talenten. De methode bestaat uit drie onderdelen:

 • een assessment-instrument met behulp waarvan studenten zelf kun talenten kunnen benoemen.
 • een werkboek met talentontwikkelingsoefeningen voor studenten.
 •  een handreiking voor docenten die willen werken met de Talentenwijzermethode

Talentenwijzer kan worden gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding, introductie-programma's, studievaardigheidstraining, mentorklassen, stagevoorbereiding, excellentieprogramma's en sollicitatietraining.

Tijdens deze lezing vertelt Djoerd Hiemstra meer over de methode en hoe deze is toe te passen binnen het onderwijs. Een niet te missen kans om deze methode straks optimaal in te zetten voor uw studenten!


Djoerd Hiemstra is als docent verbonden aan NHL Hogeschool en doet onderzoek op het gebied talent- en expertiseontwikkeling. Hij is de auteur van Talentenwijzer. 

  

Praktische informatie

Deelname aan de middag is gratis.

Wilt u aanwezig zijn op de docentenmiddag? Meld u dan snel aan. Er is beperkt plaats. U kunt zich aanmelden via: info@boomlemma.nl

Datum: Dinsdag 26 maart 2013,

Tijd: 15.15 – 17.00 uur

Plaats: Trimbos Instituut, Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht

Routebeschrijving
 

TALENTENWIJZER VOOR DOCENTEN

Posted by Djoerd on November 8, 2012 at 4:15 AM Comments comments (0)


Ben je docent? Doe dan mee aan het onderzoek naar talenten van docenten!


In het kader van een project van de HBO-raad/Zestor zijn we momenteel bezig om een Talentenwijzer voor docenten te ontwikkelen.


De Talentenwijzer is een zelf-assessmentinstrument aan de hand waarvan studenten hun talenten, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten kunnen benoemen (voor meer informatie, zie www.talentenwijzer.com).


De bedoeling van dit Zestor-onderzoek is om een vergelijkbaar instrument voor docenten te ontwikkelen: een docenten-Talentenwijzer die (beginnende) docenten kan helpen bij het ontdekken, gebruiken en ontwikkelen van hun talenten in hun werk als docent.


De achterliggende gedachte is uiteraard: als we studenten willen helpen om hun talenten te leren kennen en te ontwikkelen, dan moeten we ook onze eigen talenten kennen en ontwikkelen. Oftewel, "practice as you preach".


Als je mee wilt doen aan het onderzoek, klik dan op onderstaande link. Ken je docenten die mee zouden willen doen, mail deze link dan gerust door.


https://www.research.net/s/onderwijstalent


Onderzoek naar Oefeningen in Geluk

Posted by Onderzoeksteam Positieve Psychologie on October 19, 2012 at 4:05 AM Comments comments (0)

Doe mee met het onderzoek naar geluksoefeningen van de universiteit Leiden!

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het mogelijk is het geluksgevoel te verhogen door het maken van een korte dagelijkse oefening. Met dit onderzoek willen wij nagaan welke oefening het beste werkt.

 

Doe mee en maak kans op 400 euro! Onder alle deelnemers die het hele onderzoek afronden worden drie geldprijzen verloot. Eén van 400 euro en twee van 100 euro.

 

Doe mee en maak gedurende één week dagelijks een korte oefening van 10 minuten. Op vier verschillende momenten, voorafgaand aan de oefening en vervolgens in de periode daarna, wordt een korte vragenlijst van ongeveer 10 minuten afgenomen. Voor dit onderzoek hoeft u de deur niet uit, want alles gaat via het internet. Alle gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

 

Doe mee en klik op onderstaande link!

 

https://uleidenss.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cOVESZNeDifaump

 

Onderzoeksteam Positieve Psychologie, o.l.v. Dr. Jos F. Brosschot

Instituut Psychologie

Universiteit Leiden

geluksoefeningen@gmail.com

 

 

TOOLBOX POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Posted by Djoerd on May 25, 2012 at 2:30 PM Comments comments (0)Key Competence Happiness is een toolkox met oefeningen, methodes en didactische aanpakken die het geluk, welbevinden en optimaal functioneren kunnen bevorderen.

De toolbox is het resultaat van een twee jaar durend project gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door 12 Europese partners, waaronder het Trimbos-instituut en het Verwey-Jonker instituut.

De oefeningen kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld taaltrainingen, trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en inburgeringscursussen.

De Key Competence Happiness toolbox is te vinden op: http://www.key-competence-happiness.eu/nl. Iedereen kan zich hier registreren en de oefeningen gebruiken voor trainingen en opleidingen. Ook kunnen zelf oefeningen aan de database worden toegevoegd. 


TALENTENWIJZER

Posted by Djoerd on May 10, 2012 at 4:25 AM Comments comments (0)

De definitieve versie van de Talentenwijzer is gereed!


De Talentenwijzer is een assessment-instrument waarmee studenten en werkenden hun persoonlijke kwaliteiten kunnen bepalen. De Talentenwijzer is bedoeld als Nederlandstalig alternatief voor sterke-kanten-tests zoals StrengthsFinder, VIA en Realise2.

In de periode oktober 2011 - februari 2012 hebben meer dan 2500 studenten en werkenden meegedaan aan het onderzoek naar de Talentenwijzer. Op basis van het onderzoek hebben we 28 persoonlijke kwaliteiten beschreven die relevant zijn in studie- en werksituaties. Met behulp van de Talentenwijzer kunnen studenten en werkenden bepalen welke van deze kwaliteiten het meest op hen van toepassing zijn.

De Talentenwijzer verschijnt samen met het Werkboek Talentenwijzer, een werkboek met oefeningen die studenten helpen om hun persoonlijke kwaliteiten beter te leren kennen, effectiever te gebruiken en verder te ontwikkelen. De Talentenwijzer-methode kan worden gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding, introductieprogramma’s, studievaardigheidstraining, mentorklassen, stagevoorbereiding, excellentie- programma’s en sollicitatietraining.

Een docentenexemplaar van het Werkboek Talentenwijzer kun je hier aanvragen: docentenexemplaar.

De algemene informatie over de Talentenwijzermethode vind je hier: talentenwijzerwebsite.

Het overzicht van de 28 Talentenwijzer-talenten vind je hier: beschrijving talenten.

Geluk op School

Posted by Sheila Neijman on February 7, 2012 at 8:10 AM Comments comments (2)

Iedereen heeft recht op geluk, zeker onze kinderen. Hoe meer je oefent, hoe meer invloed je hebt op je eigen geluk. Het belang van geluk wordt steeds meer ondersteunt vanuit de wetenschap. Gelukkige kinderen zijn socialer, vriendelijker en gezonder. Reden genoeg om te kiezen voor de methode Gelukt! voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Kijk eens op http://www.gelukopschool.nl

Sheila Neijman

Met geld koop je geen Geluk!

Posted by Sheila Neijman on February 7, 2012 at 8:05 AM Comments comments (0)

Vaak hoor je de uitspraak: "met geld kun je alles kopen, behalve geluk en gezondheid", of "geld maakt niet gelukkig". En daar ben ik het in grote lijnen wel mee eens. Maar misschien is het leuk om deze uitspraak eens in een ander daglicht te bekijken.

Duurzaam geluk heeft een relatie met liefde, leven in het nu, genieten van een moment, verbinding met jezelf, dankbaarheid, waardering, verwondering en nog zo veel meer.

We zijn gewend om ons geld te besteden aan materiële zaken. Onlangs is er een onderzoek geweest of geld wel gelukkig maakt, maar dan vanuit een ander perspectief. Dit onderzoek bestond uit 2 groepen mensen. De ene groep mocht geld uitgeven aan zichzelf. De andere groep mocht geld uitgeven aan een ander persoon. Het onderzoek heeft zowel bij rijke mensen plaatsgevonden als bij arme mensen, maar de resultaten waren hetzelfde. Zodra we geld uitgeven aan anderen, leidt dit altijd tot een gevoel van welzijn en geluk.

Je kunt je geld uitgeven aan kleding, mooie auto en andere materiële zaken, dit geeft even een piekmoment maar beklijft niet. Met andere woorden, je ervaart een piekmoment omdat je verlangen is bevredigd, maar al snel ontstaat er weer een nieuw verlangen. Hierdoor blijf je eigenlijk 'slaaf van je verlangens' en leef je niet in het hier-en-nu.

Maar in sommige gevallen kan geld wel een relatie hebben met duurzaam geluk, namelijk door het te geven aan anderen. Het geluk ontstaat door de ervaring dat jij een ander persoon's leven helpt te verbeteren. En dit gevoel zorgt ervoor dat jij je gelukkiger voelt.

Sheila Neijman

6th European Conference on Positive Psychology

Posted by Linda Bolier on January 3, 2012 at 10:30 AM Comments comments (0)

Komen jullie ook? De zesde Europese conferentie over positieve psychologie wordt dit jaar gehouden in Moskou. Deadline voor het indienen van abstracts is 15 januari. De URL: http://www.ecpp2012.ru/

We dienen als Trimbos-instituut waarschijnlijk een symposium in over het bereiken van kwetsbare groepen met positieve psychologie. Leuk als je even een berichtje post zodat we weten welke Nederlanders acte de presence zullen geven. En zegt het voort!

Videoverslag Werkconferentie Sturen op Geluk

Posted by Djoerd on December 22, 2011 at 6:20 PM Comments comments (0)

Videoverslag Werkconferentie Sturen op Geluk

Op 24 november jl. organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau ism het Trimbos Instituut, de Erasmus Universiteit en Positief onderwijs de Werkconferentie Sturen op Geluk.

Centrale vraag tijdens de bijeenkomst: Heeft het wel of geen zin om geluk centraal te stellen in het beleid van de overheid?

Bekijk hier het videoverslag.

 

Boekpresentatie Gelukkig werken

Posted by Ad Bergsma on December 5, 2011 at 10:20 AM Comments comments (0)

Voor de boekpresentatie van Gelukkig werken van Onno Hamburger en Ad Bergsma, was de eerste keer zoveel animo dat we hebben besloten de interactieve middag nog een keer te herhalen. Dit keer zijn er nog plaatsen over. Kan je op 14 december 2011, kom dan naar Oegstgeest voor een interactieve middag met twee workshops naar keuze. De middag is gratis toegankelijk en en afloop kan je voor niets een exemplaar van het boek meenemen.

Inschrijven kan op: http://www.h-l.nl/contact/gelukkig_werken/1096/

TEST DE TALENTENWIJZER!

Posted by Djoerd on November 14, 2011 at 5:35 AM Comments comments (0)

Bij de NHL Hogeschool zijn we momenteel bezig om een nieuwe Talententest te ontwikkelen. Deze test is bedoeld om studenten te helpen, hun sterke kanten en persoonlijke kwaliteiten beter te leren kennen. Het is de bedoeling om deze test te zijner tijd bij de begeleiding van studenten te gebruiken.

Om de kwaliteit van de Talententest te onderzoeken hebben we een groot aantal deelnemers nodig die een conceptversie van de test willen uitproberen. Het invullen van de test en de vervolgvragenlijst kost ongeveer 30 minuten. Na afloop ontvang je meteen de uitkomst. Ook ontvang je na afloop meer informatie over het onderzoek, waaronder een talentontwikkelingsoefening die je met de uitkomst van de test kun doen.

Klik op onderstaande link als je aan het onderzoek mee wilt doen.

Ja, ik wil de Talentenwijzer uitproberen

(Als bovenstaande link niet werkt, ga dan rechtstreeks naar www.research.net/s/talentenwijzer om de vragenlijst te starten.)

Hartelijk dank voor je deelname!

Met vriendelijke groet,

Djoerd Hiemstra, Beleidsadviseur/Onderzoeker, NHL Hogeschool, d.hiemstra@staf.nhl.nl.

Onderzoeker (fulltime) voor het project Evaluation study "Happiness route"

Posted by Aad Francissen on October 12, 2011 at 4:20 AM Comments comments (0)

Onderzoeker (fulltime) voor het project Evaluation study "Happiness route"

 

De vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie (PGT) is op zoek naar een

Onderzoeker (fulltime)

voor het project Evaluation study “Happiness route”

 

 

De uitdaging / The challenge

De traditionele focus op het bieden van zorg verandert in de huidige maatschappij steeds meer naar het stimuleren van zelfredzaamheid en gezondheid. Geluksgericht werken is daarbij een nieuwe benadering die zich richt op de vraag hoe mensen hun leven willen leiden. De “geluksroute” is een kortdurende, niet-bureaucratische interventie die gericht is op het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het welbevinden van mensen die in een sociaal isolement leven. Secundaire doelen zijn het bevorderen van veerkracht, kwaliteit van leven en sociale participatie en het verminderen van eenzaamheid, depressieve gevoelens en zorgconsumptie. Het project betreft een onderzoek naar de effectiviteit van deze interventie. In een randomized controlled trial wordt de interventie vergeleken met een kort huisbezoekprogramma dat gericht is op het optimaliseren van de bestaande zorg. Het onderzoek wordt gesubsidieerd in het kader van het vierde programma preventie van ZonMW. Het vindt plaats binnen de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie in samenwerking met de Stichting Arcon, advies- en onderzoeksbureau voor het sociale domein.

En lees hier verder: http://www.utwente.nl/vacatures/?VacatureID=174009

Gelukswetenschap

Posted by Jacqueline Boerefijn on October 1, 2011 at 7:00 AM Comments comments (0)

Misschien vinden jullie het leuk om af en toe eens te kijken op http://www.scoop.it/t/gelukswetenschap ;

Ik probeer daar nieuwtjes uit binnen en buitenland te verzamelen.


Rss_feed